close

日期:2021/09/24

拍完照,也吃飽了,

咱們就來看看有什麼伴手禮可以帶回去。

01P_20210924_094709.jpg

伴手禮區位在一樓,

蠻大一片很好逛,

除了吃的外,也有一些小吊飾、用品,

喜歡什麼,通通帶回家。

02P_20210924_115005.jpg

03P_20210924_115211.jpg

04P_20210924_115243.jpg

05P_20210924_115414.jpg

06P_20210924_115440.jpg

07P_20210924_115447.jpg

08P_20210924_124810.jpg

09P_20210924_124821.jpg

10P_20210924_125021.jpg

11P_20210924_124849.jpg

12P_20210924_125108.jpg

13P_20210924_125122.jpg

14P_20210924_133104.jpg

15P_20210924_133118.jpg

16P_20210924_133226.jpg

17P_20210924_133334.jpg

18P_20210924_133416.jpg

19P_20210924_133426.jpg

20P_20210924_133610.jpg

21P_20210924_133447.jpg

22P_20210924_102230.jpg

23P_20210924_102310.jpg

24P_20210924_111832.jpg

25P_20210924_111844.jpg

26P_20210924_131403.jpg

27P_20210924_132425.jpg

28P_20210924_132523.jpg

29P_20210924_132600.jpg

30P_20210924_132634.jpg

31P_20210924_131440.jpg

32P_20210924_131554.jpg

33P_20210924_132620.jpg

arrow
arrow

    小土豆 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()